RYSZARD WARSINSKI 

1937 - 1996 

Ryszard Warsinski ble født i Polen i 1937, og var utdannet ved Kunstakademiet i Warszawa. I 1964 kom han til Norge, hvor han hadde en rekke separatutstillinger bl.a. i Kunstnernes Hus, i Kunstnerforbundet og i Galleri Haaken. Han var en inspirerende lærer i kortere perioder ved de fleste av landets kunstskoler, og ikke minst med private, mindre grupper. Også i ulike innkjøpskomitéer og juryer har han vært trukket inn. Men det er typisk for Ryszard at han i overveiende grad fungerte utenfor det offisielle norske kunstliv. Selv om han i høyeste grad var til stede i manges bevissthet som en av våre fremste kunstnere.  
Helt fra begynnelsen var han et fremmed element i vår kunst. Hans kunnskaper om europeisk kunsthistorie og hans dyptgående interesse for myter og tradisjoner av alle slag fikk nedslag i en kunst som rommet de mest paradoksale sammensmeltninger av ikonografiske underfundigheter og viltre påfunn. Det lå dype kunnskaper og en nærmest kompromissløs intellektuell appetitt bak hans bilder, men ytre sett fremsto de som resultater av tekniske utprøvinger og formale improvisasjoner. Og det viktigste er at de var skapt av en mann hvis livssyn og kunstsyn var uadskillelige.

Ryszard levde på mange måter i en egen verden. Han var både en bohem og en aristokrat. Mange vil ha gode minner om hans intenst personlige, varme oppmerksomhet. De som hadde det privilegiet å komme på fortrolig fot med ham, har opplevet endeløse, forvirrende og erkjennelsesbringende samtaler av en gehalt som jeg tror bare han kunne by på. I all sin manglende forståelse for det praktiske liv var han en mann fylt av den desillusjonerte humor som bare dyp klokskap kan gi. Hans kunst har alltid vært gjennomsyret av en påfallende dødsbevissthet. Men det var samtidig en personlig intensitet i hans liv som gjorde budskapet om hans død helt overrumplende. Denne outsideren vil alltid være en viktig del av norsk kunst.

Hans Jacob Brun


 

Portrait of Warsinski

 

Previous page